spacer
pt flag
finnish flag
MACFAB Italy
MACFAB Nederlands
MACFAB France
MACFAB Germany
MACFAB Spain
sweden flag
english flag
polish flag
MACFAB Norway
Peletovaci lisy
 
sales@macfab.com
+353 (0) 42 9667193
 

 

 

Často kladené otázky

PROČ KOUPIT paketovací lis?
A. Paketovací lis je nejlepší způsob sběru materiálu určeného k recyklaci. Recyklační centra preferují balíky kvůli snadné manipulaci. Většina recyklačních firem poskytne lepší cenu za balený odpad. Lisování odpadu se stalo populárním v posledních letech hlavně díky růstu cen za závoz odpadu ve většině nejvyspělejších zemí. Další důvody pro nákup paketovacího lisu jsou: úspora skladovacích prostor, zachování bezpečnějšího a hygieničtějšího pracovního prostředí, šetrnost k životnímu prostředí.

Uvažuji o nákupu paketovacího lisu, ale doslechl jsem se i o jiném označení
těchto strojů?

A. A. Existuje řada názvů pro tyto stroje, mezi nejoblíbenější patří: velké lisy, lisy na odpad, drtiče odpadu, vertikální lisy, horizontální lisy, hydraulické lisy na odpady atd.

Jak poznám, který lis nejvíce vyhovuje mým požadavkům?
A. Obraťte se na vašeho místního MACFAB distributora, který prověří složení a množství vašeho odpadu. Na základě odborného posouzení vám doporučíme nejvhodnější typ zařízení pro vaše potřeby.

Jak zajistím, aby používání paketovacího lisu bylo bezpečné?
A.
Obsluha lisu musí být seznámena a je povinna dodržovat pokyny uvedené v uživatelské příručce. Byla-li přiručka při dodávce stroje poškozena nebo nebyla součástí dodávky vůbec, kontaktujte prosím vašeho místního distributora nebo požádejte o zaslání její kopie na adrese sales@MACFAB.com.

Můj lis nefunguje, koho mám kontaktovat?
A.
VA. Obraťte se na distributora, který Vám lis prodal. O kontakt na distributora můžete požádat prostřednictvím našich internetových stránek, kde je potřeba do žádosti o kontakt uvést sériové číslo vašeho lisu (uvedené na sériovém štítku). Požadované údaje vám budou z naší strany zaslány v co nejkratším možném termínu.

CO JE Mill size/export size velikost BALÍKU?
A.
A. Veškerý materiál určený k recyklaci je převážen ve velkoobjemových kontejnerech pro další zpracování (mill size) nebo vyvážen na export např. do Číny (export size). Ve většině případů jsou balíky naloženy do 20 "/" 40 kontejnerů. MACFAB 450, 550 vertikální lisy a MACFAB HZ500 horizontální lis vytváří balíky ve velikosti mill size, které maximálně využívají daný prostor a zvyšují tak užitečné zatížení každého kontejneru. Balíky které nejsou slisovány do velikosti mill size/export size musí být před naložením do kontejneru přebaleny.

PZa jakých okolností bych si měl KOUPIT HORIZONTÁLNÍ paketovací lis?
A.
O horizontálním paketovacím lisu byste měli uvažovat pouze v případě, že množství lisovaného papíru nebo kartonu přesáhne hmotnost 150 tun za měsíc. To je pouze hrubý indikátor a pro přesnější podání nabídky na stroj pro likvidaci vašeho odpadu kontaktujte některého z našich distributorů, který provede audit vašeho odpadu a doporučí vám nejvhodnější zařízení.

Co je nejlepší pro vázání balíků, plastové bandáže nebo ocelový drát?
A
. A. Vše závisí na velikosti a druhu lisů, které používáte.
- U malých lisů jsou nejvýhodnější plastové bandáže.
- U lisů produkujících mill size balíky je možné použít jak plastové bandáže tak ocelový drát.
- U horizontální lisů se nejčastějí používá ocelový drát.
Plastové bandáže lze považovat za čistší a bezpečnější alternativu. Avšak pokud jsou balíky určeny pro další zpracování papíru, některé firmy preferují ocelový drát. Z hlediska nákladů jsou přijatelnější plastové bandáže. Kontaktujte svého MACFAB distributora a vyberte spolu nejlepší řešení pro jednotlivé typy odpadového materiálu.

Jsou Paketovací lisy MACFAB určeny i pro venkovní použití?
A.
A. Přestože jsou veškeré stroje a vybavení pro lisování odpadu MACFAB vhodné i pro venkovní provoz, doporučujeme umístit stroj raději v interiéru. Zvýší se tím jeho životnost.

Mohu lisovat skartovaný papír?
A.
Možnost slisování skartovaného papíru záleží na způsobu skartace. Pokud je papír skartován v proužku, je možné papír lisovat. Papír skartovaný v příčném řezu slisovat nelze.

PROČ JE lisování PET lahví lepší než jejich skartace?
A.
Plastové lahve je nutné před jejich vlastní recyklací důkladně prohlédnout. Pokud je PET láhev skartována, existuje reálné nebezpečí, že takto zpracovaný odpad se smíchá s jiným druhem odpadu. Takto skartovaný materiál nelze přetřídit. Náš MACFAB lis PET lahví je ideální pro lisování plastových lahví.

Je nutné sundavat víčka z PET lahví?
A.
Plastová víčka a kroužky nejsou při recyklaci problém. Sundavání víček z PET lahví pomůže při lisování ale není nutné. Náš MACFAB lis PET lahví je ideální pro lisování plastových lahví s víčkem, protože má unikátní děrovací mechanismus, díky kterému není třeba víčka předem odstranit.

Je nutné před recyklací sundavat z kartónu izolepu?
A.
Ve většině případů není malé množství izolepy problém, ale větší množství izolepy v balících může být recyklační firmou odmítnuto.

Mohu smíchat do jednoho balíku lepenku i papír?
A.
To závisí na velikosti balíku a recyklační firmě. Balíky ve velikosti mill size nelze ve většině případů směšovat, ačkoliv menší balíky musí být přebaleny a některé firmy mohou tyto dva materiály třídit přímo na místě a nabízejí to jako službu.

Mohu POUŽÍVAT Paketovací lisy MACFAB k lisování oblečení?
A.
Všechny naše velké lisy mohou být použity na lisování oblečení, ale nejoblíbenější pro tuto činnost jsou naše malé lisy. Důvodem je velikost balíku, který musí být dostatečně kompaktní pro jednoduchou manipulaci.

Jaký je rozdíl mezi pneumatickým a hydraulickým lisem?
A.
Pneumatické lisy pracují na principu vzduchového kompresoru a válců. Hydraulické lisy pracují prostřednictvím čerpadla, elektromotoru a hydraulických válců. Většina výrobců včetně MACFAB nabízejí hydraulické lisy.

Jaký typ napájení potřebuji pro provoz Paketovacího lisu?
A.
Stroje řady MACFAB40 až MACFAB250 používají běžné jednofázové napájení. Stroje řady MACFAB450 a vyšší používají třífázové napájení. Pro detailnější popis požadavků na napájení kontaktujte nás nebo některého z našich distributorů.

Musím odstranit nálepky z plastových fólií, aby byly recyklovatelné?
A.
Ne, plastové fólie mohou být recyklovány i s nálepkami.

Jaký je rozdíl mezi lisem na odpad a paketovacím lisem?
A.
Lisy na odpad se používají při lisování velkého množství směsného odpadu v místě sběru. To znamená, že odpad nemusíte třídit, ale snižujete jeho schopnost recyklace. Zvyšujete také riziko, že znehodnotíte některé materiály, jako je lepenka nebo plast tak, že je nebude možné vůbec recyklovat. Paketovací lisy používají firmy, které sbírají recyklovatelný materiál, třídí ho a lisují pro recyklaci; to vede ke snížení nákladů na likvidaci odpadu a zjednodušuje recyklaci.

Mohu čistit Paketovací lis vapkou?
A.
Čistit vapkou doporučuje pouze vnitřek zásobníku vašeho Paketovacího lisu.

 
Celosvětové sítě

Ušetřete na nákladech za odpad. Prosím, uveďte vaše kontaktní údaje pro nejbližšího českého distributora produktů MACFAB

 
 

Tel +353 (0)42 9667193    Fax +353 (0)42 9667846    Email sales@MACFAB.com